Fiyat Listesi

FORM

50 TL

KİMLİK

50 TL

PASAPORT

50 TL

NÜFUS CÜZDANI

50 TL

EVLİLİK CÜZDANI 

50 TL

AŞI KARNESİ VEYA BELGESİ

50 TL

DEKONT
(BANKA, VERGİ DAİRESİ VB.)

50 TL

FATURA 

60 TL

EHLİYET

60 TL

ARAÇ RUHSATI

60 TL

HİZMET BELGELERİ

60 TL

EMEKLİLİK BELGELERİ 

60 TL

NÜFUS VE VATANDAŞLIK EVRAKLARI
(T.C. Makamları Tarafından düzenlenen)

60 TL

DİLEKÇE 

75 TL

DİPLOMA 

75 TL

TRANSKIRPT 

75 TL

HESAP ÖZETİ

75 TL

SABIKA KAYDI

75 TL

ÖLÜM BELGESİ

75 TL

DOĞUM BELGESİ

75 TL

SİGORTA BELGELERİ

75 TL

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

75 TL

DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ

75 TL

MEDENİ DURUM BELGESİ

75 TL

EVLİLİK BELGESİ (NİKÂH AKDİ)

75 TL

VEKÂLET

100 TL

DOKTORA

100 TL

MİRAS BELGELERİ

100 TL

SAĞLIK BELGELERİ

100 TL

MEZUNİYET BELGESİ

100 TL

TAPU

125 TL

MAAŞ BORDROSU

150 TL

HUKUK BELGELERİ
(Metin İçeriği ve Sayfa adedine göre hesaplanır)

-

İŞ SÖZLEŞMELERİ
(Metin İçeriği ve Sayfa adedine göre hesaplanır)

-

İSTEĞE GÖRE METİN
(Metin İçeriği ve Sayfa adedine göre hesaplanır)

-

  1. Yukarıda yazılı olan ücretler her bir sayfa için veya bir adet belge içindir.
  2. Tercüme ilgili kişiye teyit ettirildikten sonra ücreti ödenir ve tercüme teslim edilir.
  3. Yukarıda yazılı olan fiyatlara noterlik ücreti dâhil değildir.
  4. Yukarıda yazılı olan fiyatlar kurumsal firmalar için geçerli değildir.
  5. Kurumsal firmaların fiyat tarifesi ilgili hizmet alımına göre firmaların lehine pazarlık payı içermektedir.
Bize Mesaj Gönderin